Niedziela, 17 Grudnia 2017

Przyjmowanie wniosków na stypendia szkolne

Stypendium-szkolneOd dnia 1 do 15 września 2017 r. przyjmowane będą  wnioski  na stypendia szkolne w Ośrodku Pomocy Społecznej w Batorzu, w godzinach od 8.00 do 16.00.

Stypendium szkolne może otrzymać uczeń znajdujący się w trudnej  sytuacji materialnej, wynikającej z niskich dochodów na osobę w rodzinie (miesięczna wysokość dochodu na osobę w rodzinie nie powinna przekraczać 514,00 zł), w szczególności gdy w rodzinie tej występuje: bezrobocie, niepełnosprawność, ciężka lub długotrwała choroba, wielodzietność, brak umiejętności wypełniania funkcji opiekuńczo-wychowawczych, alkoholizm lub narkomania, a także gdy rodzina jest niepełna lub wystąpiło zdarzenie losowe.

 

Rodzina 500 plus - nowy okres świadczeniowy

500plus1 października 2017 r. rozpoczyna się nowy okres świadczeniowy. Aby nadal otrzymywać rządowe świadczenie Rodzina 500 Plus należy złożyć wniosek. Wnioski można składać od 1 sierpnia w gminie lub przez internet. 

Poniżej zamieszczamy szczegóły projektu

Dodatkowe informacje

Kampania społeczna 2017

051 W ramach Pikniku Rodzinnego z okazji Dnia Matki, Ojca i Dziecka, w dniu 28 maja 2017 r. na terenie kompleksu rekreacyjno – sportowego w Batorzu, została przeprowadzona kampania społeczna pt. „POSTAW NA RODZINĘ. STOP PRZEMOCY I UZALEZNIENIOM”

Czytaj więcej: Kampania społeczna 2017

Bezpłatne poradnictwo psychologiczne

         Informujemy mieszkańców naszej gminy o możliwości skorzystania z porad psychologa.
Wsparcie psychologiczne kierowane jest do dzieci i młodzieży, jak również osób dorosłych, dotkniętych m.in. problemem uzależnień, przemocą w rodzinie.
Psycholog dyżuruje w drugi i czwarty czwartek miesiąca, w godzinach od 16.45 do 18.45 w budynku Urzędu Gminy w Batorzu  (parter- sala narad).
Szczegółowych informacji udziela Ośrodek Pomocy Społecznej, tel. 15 87-45-819.

Karta Dużej Rodziny

ikony-podstrony karta-duzej-rodziny 0Ośrodek Pomocy Społecznej w Batorzu informuje, że przyjmuje wnioski o przyznanie ogólnopolskiej „Karty Dużej Rodziny”. Karta Dużej Rodziny przyznawana jest rodzinie, która utrzymuje przynajmniej trójkę dzieci. Dotyczy to także rodzin zastępczych oraz rodzinnych domów dziecka. Karta przyznawana jest każdemu członkowi rodziny bezpłatnie. Dochód rodziny nie jest kryterium przyznania karty.

Dodatkowe informacje, przysługujące zniżki można znaleźć na stronie internetowej www.rodzina.gov.pl w zakładce „Duża Rodzina” www.rodzina.gov.pl/duza-rodzina
Wnioski można składać w Ośrodku Pomocy Społecznej w Batorzu w pokoju nr 6 w godzinach pracy Ośrodka tj. od poniedziałku do piątku w godz. 8:00-16:00.

 

PROGRAM OPERACYJNY POMOC ŻYWNOŚCIOWA 2014-2020

podprogram

PODPROGRAM 2016

EUROPEJSKI FUNDUSZ POMOCY NAJBARDZIEJ POTRZEBUJĄCYM - FEAD

Ośrodek Pomocy Społecznej w Batorzu informuje, że wspólnie z Ochotniczą Strażą Pożarną w Batorzu realizuje Program Operacyjny Pomoc Żywnościowa 2014-2020, współfinansowany z Europejskiego Funduszu Pomocy Najbardziej Potrzebującym.

Pomocą żywnościową w ramach PO PŻ mogą być objęte osoby i rodziny znajdujące się w trudnej sytuacji życiowej, spełniające kryteria określone w art. 7 ustawy o pomocy społecznej (m.in. ubóstwa, sieroctwa, bezrobocia, niepełnosprawności, długotrwałej lub ciężkiej choroby, przemocy w rodzinie, potrzeby ochrony macierzyństwa lub wielodzietności, zdarzenia losowego i sytuacji kryzysowej) i których dochód nie przekracza od 01.01.2017 r. 200% kryterium dochodowego uprawniającego do skorzystania z pomocy społecznej, tj. 1268,00 zł dla samotnie gospodarującej i 1028,00 zł dla osoby w rodzinie.

W Podprogramie 2016 zakwalifikowano 70 osób z terenu gminy Batorz. Okres realizacji dystrybucji artykułów spożywczych: od miesiąca sierpnia 2016 r. do miesiąca czerwca 2017 r.

Przyjmowanie wniosków na stypendia szkolne

Stypendium-szkolne

Od dnia 1 do 15 września 2016 r. przyjmowane będą  wnioski  na stypendia szkolne w Ośrodku Pomocy Społecznej w Batorzu,  w godzinach od  8.00 do 16.00.
Stypendium szkolne może otrzymać uczeń znajdujący się wtrudnej  sytuacji materialnej, wynikającej z niskich dochodów na osobę w rodzinie (miesięczna wysokość dochodu na osobę w rodzinie nie powinna przekraczać 514,00 zł), szczególności gdy w rodzinie tej występuje: bezrobocie, niepełnosprawność, ciężka lub długotrwała choroba, wielodzietność, brak umiejętności wypełniania funkcji opiekuńczo-wychowawczych, alkoholizm lub narkomania, a także gdy rodzina jest niepełna lub wystąpiło zdarzenie losowe

W załączeniu  wniosek o przyznanie stypendium szkolnego:

Kampania społeczna pt. ”Szczęśliwa rodzina wolna od przemocy”

Dnia 29 maja 2016 r. na terenie kompleksu rekreacyjno – sportowego w Batorzu w ramach pikniku rodzinnego została przeprowadzona kampania społeczna pt. ”Szczęśliwa rodzina wolna od przemocy”. W ramach akcji utworzony został punt konsultacyjny, zaopatrzony w niezbędne materiały, broszury, ulotki dotyczące problematyki uzależnień i przemocy domowej. Punkt konsultacyjny zapewniał fachową pomoc specjalisty – psychologa dla osób, rodzin dotkniętych problemem uzależnień oraz doświadczających przemocy domowej, jak również dla innych osób, w ramach profilaktyki oraz promocji zdrowego stylu życia. Piknikowi towarzyszyły gry i zabawy sportowe dla dzieci i rodziców oraz konkursy wraz z nagrodami.

Kampania społeczna cieszyła się dużym zainteresowaniem wśród mieszkańców gminy Batorz, wiele osób uzyskało cenne informacje          i wskazówki dotyczące uzyskania pomocy i wsparcia.

DSCF0399DSCF0400DSCF0402

Harmonogram działania Mobilnego Punktu Porad (MPP) w dodatkowych terminach

Norway GrantsHarmonogram działania Mobilnego Punktu Porad (MPP) w dodatkowych terminach w Gminie Janów Lubelski w ramach projektu pt. „Weź sobie zdrowie do serca – program profilaktyki i promocji zdrowia w zakresie chorób układu krążenia w powiecie janowskim” finansowanego ze środków Norweskiego Mechanizmu Finansowanego na lata 2009-2015 w ramach Programu PL 13 „Ograniczanie społecznych nierówności w zdrowiu” oraz budżetu państwa.

Czytaj więcej: Harmonogram działania Mobilnego Punktu Porad...

Ogłoszenie Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Janowie Lubelskim

PCPRPoszukujemy kandydatów na rodziny zastępcze dla dzieci pozbawionych możliwości opieki ze strony rodziców. Zadaniem rodziny zastępczej jest stworzenie dzieciom warunków właściwych do prawidłowego rozwoju, wzrastania w atmosferze spokoju, miłości, akceptacji i bezpieczeństwa.
Zachęcamy wszystkich, którzychcą zostać rodziną zastępczą do kontaktu z Powiatowym Centrum Pomocy Rodzinie w Janowie Lubskim ul. Ogrodowa 20 od poniedziałku do piątku w godz. 7.30 do 15.30 tel. (15) 8723-345 - Anna Śmit - Dyrektor PCPR

Korzystając z witryny Gminy Batorz wyrażasz zgodę na wykorzystywanie przez nas plików cookies, w celu zapewnienia Ci wygody podczas przeglądania naszego serwisu. Aby dowiedzieć się wiecej o plikach cookies - czytaj więcej.

Akceptujesz cookies na tej stronie?