Niedziela, 17 Grudnia 2017

Utwardzenie placu przy Świetlicy Wiejskiej w Kolonii Wola Studzieńska

Przed wykonaniem inwestycji:   Po wykonaniu inwestycji:  

Utwardzenie placu przy Świetlicy Wiejskiej w Kolonii Wola StudzieńskaUtwardzenie placu przy Świetlicy Wiejskiej w Kolonii Wola Studzieńska

Utwardzenie placu przy Świetlicy Wiejskiej w Kolonii Wola StudzieńskaUtwardzenie placu przy Świetlicy Wiejskiej w Kolonii Wola Studzieńska

Hala Sportowa w Batorzu

Hala Sportowa w BatorzuBudowa hali sportowej o wymiarach boiska 36 m. x 19 m. i pełnym dwukondygnacyjnym zapleczem rozpoczęta została w 2008 roku. Zgodnie z umową zawartą pomiędzy wykonawcą a Urzędem Gminy termin oddania do użytku Planowany był na grudzień 2009r. Jednak negocjacje i rozmowy pomiędzy inwestorem a wykonawcą znacznie skróciły czas budowy.

Wartość inwestycji około 3 mln  zł. Inwestycja finansowana ze środków Urzędu Marszałkowskiego, Totalizatora Sportowego oraz Urzędu Gminy.
Na koniec 2008 roku zakończony został stan surowy zamknięty.

Zadanie Zakończone i Rozliczone

Hala Sportowa w BatorzuHala Sportowa w BatorzuHala Sportowa w Batorzu

Uroczyste otwarcie Hali odbyło się 1 września 2009r. podczas Wojewódzkiej Inauguracji Roku Szkolnego 2009/2010 w Batorzu.

Hala Sportowa w BatorzuHala Sportowa w BatorzuHala Sportowa w Batorzu

Wykonanie termomodernizacji i remontu budynku Zespołu Szkół w Batorzu

 Wykonanie termomodernizacji i remontu budynku Zespołu Szkół w BatorzuZadanie polegało na: dociepleniu budynku, wykonaniu nowej elewacji, wymianie okien, wykonaniu nowego poszycia dachu, wykonaniu nowego obrynnowania, odwodnieniu budynku, zagospodarowaniu terenu wokół obiektu, wymianie instalacji centralnego ogrzewania.

Zadanie finansowane ze środków Banku Ochrony Środowiska i Urzędu Gminy. Przewidywany koszt około 450 tys. zł. Termin zakończenia prac 25 sierpnia 2009r.

Zadanie Zakończone i Rozliczone


        Przed wykonaniem inwestycji     Po wykonaniu inwestycji           
 Wykonanie termomodernizacji i remontu budynku Zespołu Szkół w Batorzu Wykonanie termomodernizacji i remontu budynku Zespołu Szkół w Batorzu

Uroczyste oddanie obiektu do użytku odbyło się 1 września 2009r. podczas Wojewódzkiej Inauguracji Roku Szkolnego 2009/2010.

 Wykonanie termomodernizacji i remontu budynku Zespołu Szkół w Batorzu Wykonanie termomodernizacji i remontu budynku Zespołu Szkół w Batorzu Wykonanie termomodernizacji i remontu budynku Zespołu Szkół w Batorzu

Zakończenie budowy i odbiór chodnika przy drodze powiatowej w Batorzu

Odbiór chodnika w Batorzu DrugimOdbiór Chodnika13 sierpnia 2009 roku odbył się uroczysty odbiór chodnika w Batorzu.

Chodnik o wartości 170 tys. złotych wybudowany został jako zadanie wspólne Starostwa Powiatowego w Janowie Lubelskiem oraz Urzędu Gminy w Batorzu.

W odbiorze uczestniczyli Starosta Janowski Zenon Sydor, Dyrektor Zarządy Dróg Powiatowych Witold Kuźnicki, Inspektor Nadzoru Kazimiera Duda, Wójt Gminy Batorz Henryk Michałek, Przedstawiciele wykonawcy - właściciele Firmy Atos z Biłgoraja, Sołtysi i Radni Wsi Batorz I i Batorz II.

Odbiór chodnika w Batorzu DrugimOdbiór chodnika w Batorzu DrugimOdbiór chodnika w Batorzu Drugim

Odbiór chodnika w Batorzu DrugimOdbiór chodnika w Batorzu DrugimOdbiór chodnika w Batorzu Drugim

Odbiór chodnika w Batorzu DrugimOdbiór chodnika w Batorzu DrugimOdbiór chodnika w Batorzu Drugim

Zabezpieczenie wąwozów lessowych

Wąwóz lessowy w Batorzu

 

Zabezpieczenie wąwozów lessowych stanowiących drogi gminne poprzez ich utwardzenie w miejscowościach Aleksandrówka i Batorz Pierwszy

Wartość zadań 120 tys. zł. Inwestycja Finansowana ze środków Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji (80%) i Urzędu Gminy (20%) sprowadzona do planu na podstawie Promesy MSWiA.


Wąwóz lessowy w BatorzuWąwóz lessowy w AleksandrówceWąwóz lessowy w Aleksandrówce
Zadanie zakończone i rozliczone

Odbudowa drogi gminnej w Kolonii Batorz

Droga w Koloni Batorza

 

Wartość robót 110 tys. zł. Projekt przewiduje wykonanie nowej nawierzchni asfaltowej na odcinku 430 mb. Inwestycja finansowana ze środków Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji (80%) i Urzędu Gminy (20%) wprowadzona do planu na podstawie Promesy MSWiA.

Zadanie zakończone i rozliczone.

Odbudowa drogi gminnej w Batorzu II (koło tartaku)

Droga Batorz Drugi

 

Wartość robót 76 tys. zł. Projekt przewiduje wykonanie nowego przepustu, odwodnienie oraz wykonanie nowej nawierzchni na odcinku 220 mb.  Inwestycja finansowana ze środków Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji (80%) i Urzędu Gminy (20%) wprowadzona do planu na podstawie Promesy MSWiA.

Zadanie zakończone i rozliczone

 

                   Przed:                                Po:                

Droga Batorz Drugi

   

 

 

 

 

Droga Batorz Drugi

Droga Batorz Drugi

Dokończenie budowy boiska sportowego w Stawcach

Boisko w StawcachBoisko w Stawcach

Remont Remizy OSP w Wólce Batorskiej

Remiza OSP Wólka Batorska

 

Na rok 2009 zaplanowano położenie pytek podłogowych oraz odnowienie pomieszczeń zaplecza. Przewidywana wartość zadania to około 12 tys. zł.
W miesiącu sierpniu zakończono i rozliczono zaplanowane remonty.

Zagospodarowanie Centrum Batorza

Centrum BatorzaInwestycja przewidziana do realizacji ze środków Unii Europejskiej z Programu „Odnowa Wsi”, Urzędu Gminy oraz Starostwa Powiatowego w Janowie Lubelskim. Wartość Inwestycji 620 tysięcy złotych.

Zakres prac przewiduje:

  • wykonanie nowych chodników z kostki brukowej
  • odnowienie trawników i ogrodzeń
  • zamontowanie ławek, tablic informacyjnych i innych elementów
  • nasadzenie drzew i krzewów ozdobnych
  • zabudowa cieków wodnych koło bloku mieszkalnego, Urzędu Gminy, Zespołu Szkół

Po przeprowadzonej weryfikacji przez Urząd Marszałkowski w Lublinie wniosek został pozytywnie rozpatrzony i skierowany do realizacji.

W najbliższych dniach nastąpi podpisanie umowy pomiędzy Urzędem Gminy i Urzędem Marszałkowskim po czym ogłoszony zostanie przetarg na realizację inwestycji. Cykl budowy nastąpi na przełomie roku 2009 / 2010.

Remont Remizy OSP w Błażku

Remiza OSP Błażek

 

Na rok 2009 zaplanowano remont kuchni oraz sanitariatów. Wartość remontu szacuje się na kwotę 20 tys. zł. Zadanie finansowane ze środków Urzędu Gminy oraz Związku OSP.
W miesiącu maju zakończono i rozliczono zaplanowane remonty.

Remont drogi gminnej w Woli Studzieńskiej

Droga w Woli StudzieńskiejW projekcie przewiduje się położenie nowej nawierzchni asfaltowej na odcinku około 1200 mb. Na realizację tego zadania przewiduje się pozyskanie środków finansowych z Urzędu Marszałkowskiego z Funduszu Ochrony Gruntów Rolnych.

W dniu 14 sierpnia 2009r. przeprowadzone zostało postępowanie przetargowe na realizację wyżej wymienionej inwestycji. W wyniku przeprowadzonego przetargu wykonawcą inwestycji będzie Przedsiębiorstwo Robót Drogowo - Mostowych z Janowa Lubelskiego. Niestety środki finansowe jakie gmina otrzymała z Urzędu Marszałkowskiego w Lublinie w wysokości 70 tys. zł wystarczą jedynie na wykonanie nowej nawierzchni asfaltowej na odcinku 320 mb. Urząd Gminy podejmuje dalsze działania celem pozyskania środków na realizację całego odcinka.

Rozbudowa Remizy Ochotniczej Straży Pożarnej w Stawcach

Remiza OSP w Stawcach

 

Na rok 2009 przewiduje się wykonanie dokumentacji techniczno – kosztorysowej, uzyskanie pozwolenia na budowę oraz rozpoczęcie prac budowlanych.

W planie rozbudowy przewiduje się powiększenie Sali weselno – zabawowej, wykonanie nowych sanitariatów, dodatkowej klatki schodowej oraz innych prac remontowych.

Remont Remizy w Aleksandrówce

Remiza OSP w Aleksandrówce

 

Na rok 2009 przewidziano wykonanie 2 chłodni oraz remont zaplecza. Wartość robót szacuje się na kwotę 30 tys. zł.  Prace finansowane będą ze środków Urzędu Gminy, OSP Aleksandrówka i Związku OSP.

W miesiącu maju zakończono i rozliczono zaplanowane remonty.

Korzystając z witryny Gminy Batorz wyrażasz zgodę na wykorzystywanie przez nas plików cookies, w celu zapewnienia Ci wygody podczas przeglądania naszego serwisu. Aby dowiedzieć się wiecej o plikach cookies - czytaj więcej.

Akceptujesz cookies na tej stronie?